INSULFRAX

unifraxsibral

Izolace

 

Použití

 
       
Rohože LTX               Izolace komínů, vedení a potrubí, udržování forem na požadované teplotě. 1200°C
Desky Insulfrax   Izolace potrubí s horkými plyny, pevná žárovzdorná těsnění a uzávěry. 1200°C
Papír Insulfrax   Izolace tlumičů výfuků, izolace forem, dilatační spáry. 1200°C
Felty Insulfrax   Izolace forem ingotů, transportní systémy pro tekuté kovy, dilatační spáry. 1200°C
Vlákno Insulfrax   Volná izolace pro výplně dutin, výroba textílií. 1200°C